Sammanfattning av kongressen 2010

 

I pdf-filen nedan finns anteckningar från kongressen i Uppsala den 3 november.

Ur innehållet:
 

Energideklarationerna – vad var egentligen tanken med dem? Randall Bowie Rockwool International A/S, tidigare handläggare vid EU-kommissionen ansvarig for EPBD I.

  • Energideklarationen som arbetsredskap i energirådgivningen, Mari-Louise Persson energi- och klimatrådgivare i Uppsala kommun
  • Energiexperten talar ut! Henrik Jönsson energiexpert hos Bengt Dahlgren
  • Energideklarationer i egen regi Lennart Lifvenhjelm Vasakronan
  • Från deklaration till handling – hinder och möjligheter. Göran Werner WSP/BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för bostäder
  • Termografering – ett pålitligt redskap vid en energideklaration? Henrik Swärd Precision Technic Nordic
  • Energikartläggningscheckar del 1: Vad är en energikartläggningscheck? Vem kan söka och vilken koppling har de till energideklarationerna? Fredrick Andersson Energimyndigheten
  • Energikartläggningscheckar del 2: Hur kan företagen minska energianvändningen för transporter? Michael Koucky Energirådgivarna
  • Hur kan energideklarationerna bli ett bättre system för energieffektivisering? Kåge Schildt från Energirådgivarna frågar ut Thomas Johansson från Boverket och Göran Helldén från Swedac
  • Utvärdering och summering av dagens diskussioner Bengt Nyman särskild utredare och ordförande i utredningen om byggnaders energiprestanda 2003-2005
  • Årets energirådgivare 2010: Sabo-företagens Skåneinitiativ och Willy Ociansson

Ladda ner kongressen_fse_2010_med_ppt.pdf »

 

 

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved