Kongress 27-28 november 2014

Kongress 2014Nu vässar vi våra verktyg för framtidens energirådgivning genom att ordna en konferens om hur man genomför åtgärder med bästa resultat den 27-28 november i Stockholm!

Energi­Rådgivarnas konferens Minskad energianvändning kräver bra energirådgivning erbjuder färska kunskaper och erfarenheter om hur tekniken och marknaden ser ut i dag.

Lise Nordin, miljöpartiets energipolitiska talesperson, Åsa Westlund, Socialdemokraterna och Birgitta Govén deltar i samtalet om regeringens planer för ett energieffektivare Sverige!

Du kommer direkt till anmälningsblanketten genom att klicka här

Experter och företrädare för myndigheter och organisationer berättar om läget.

Vi har bjudit in ett tiotal företag som till­handahåller teknik och tjänster som leder till minskad energianvändning att presentera sina lösningar.

Vi får lära oss hur man ställer krav på utförare och hur man utvärderar åtgärderna.

Vi jobbar tillsammans i workshops och diskuterar hur energirådgivningens insatser kan utvecklas för att hjälpa beställarna att genomföra fler energieffektiviseringsåtgärder

Årets Energirådgivare (utses av EnergiRådgivarna och Årets Framtidsföretag (utses av EEF) presenteras – vilka de är får vi veta under middagen på Piperska muren! 
Och därefter blir det dans!

Anmälan senast 20 november!


Välkommen!

Birgitta Govén
ordförande i EnergiRådgivarna

 

 

Tidigare kongresser

2013 års kongress

2012 års kongress

2011 års kongress

2010 års kongress

2009 års kongress

2008 års kongress

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved