2016-09-27

Remissvar till Boverket: Mätning bör alltid krävas

I sitt remissvar till Boverkets föreslag till nya och ändrade föreskrifter om energi och utsläpp från fastbränsleeldning skriver EnergiRådgivarna att alla lagar, regler och förordningar blir verkningslösa om det inte finns en fungerande tillsyn.

Länk till hela remissvaret här

EnergiRådgivarna anser att det alltid ska krävas mätning för att verifiera att de beräknade värdena för en byggnads energianvändning stämmer i verkligheten.

EnergiRådgivarna menar därför att en utredning bör genomföras för att komma fram till vem som ska genomföra tillsynen, på vilket sätt det ska ske samt se till att de som ansvarar för tillsynen har tillräcklig kompetens och resurser för att kunna genomföra uppgiften.

Möjlighet att mäta är också viktigt för den framtida driften. Har man installerade mätutrustningar är det enkelt att upptäcka och verifiera var eventuella fel i anläggningen finns.

Boverket föreslår att innetemperatur i bostäder ska höjas till 22 grader, men EnergiRådgivarna anser att nuvarande innetemperatur på 21 grader fortsatt ska gälla.


Tillbaka

På gång i föreningen

2017-12-06
Årets energirådgivare 2017 är utsedda!
Läs mer

2017-11-28
Årets bästa Julmingel i Stockholm 6 dec
Läs mer

2017-11-14
Webbverktyg för energieffektiv renovering 30 nov
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

2017-03-28
Mer stöd till solceller
Läs mer

© 2011 All right reserved