2015-10-06

Energikartläggning i små och medelstora företag

Energimyndigheten erbjuder nu ett ekonomiskt stöd till små- och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Även ekonomiska föreningar som exempelvis bostadsrättsföreningar kan söka stödet . 

Stödet vänder sig till företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år.

Lantbruk med minst 100 djurenheter kan få stöd även om de har lägre energianvändning. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om det finns flera anläggningar på olika orter.

Energikartläggningsstödet är ett ekonomiskt stöd som täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och tillhörande energiplan, dock maximalt 50 000 kronor.

Under Frågor och svar kan du läsa mer om definitionen av små och medelstora företag.

Läs mer här


Tillbaka

På gång i föreningen

2017-06-15
Hur nära noll blir Nära noll? 21 juni seminarium
Läs mer

2017-05-23
Effektiv ventilation – seminarium 29 maj
Läs mer

2017-05-12
GrowSmarter på årsmötet i Årsta
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

2017-03-28
Mer stöd till solceller
Läs mer

2017-03-01
Checklista för småhusägare som energirenoverar
Läs mer

© 2011 All right reserved