2014-11-09

”Minskad energianvändning kräver bra energirådgivning” – 27-28 nov

Nu vässar vi våra verktyg för framtidens energirådgivning genom att ordna en konferens om hur man genomför åtgärder med bästa resultat den 27-28 november i Stockholm!

Energi­Rådgivarnas konferens Minskad energianvändning kräver bra energirådgivning erbjuder färska kunskaper och erfarenheter om hur tekniken och marknaden ser ut i dag.

Lise Nordin, miljöpartiets energipolitiska talesperson, Åsa Westlund, Socialdemokraterna och Birgitta Govén deltar i samtalet om regeringens planer för ett energieffektivare Sverige!

Du kommer direkt till anmälningsblanketten genom att klicka här

Experter och företrädare för myndigheter och organisationer berättar om läget.

Vi har bjudit in ett tiotal företag som till­handahåller teknik och tjänster som leder till minskad energianvändning att presentera sina lösningar.

Vi får lära oss hur man ställer krav på utförare och hur man utvärderar åtgärderna.

Vi jobbar tillsammans i workshops och diskuterar hur energirådgivningens insatser kan utvecklas för att hjälpa beställarna att genomföra fler energieffektiviseringsåtgärder

Årets Energirådgivare (utses av EnergiRådgivarna och Årets Framtidsföretag (utses av EEF) presenteras – vilka de är får vi veta under middagen på Piperska muren!
Och därefter blir det dans!

Anmälan senast 20 november!


Välkommen!

Birgitta Govén
ordförande i EnergiRådgivarna


Tillbaka

På gång i föreningen

2017-12-06
Årets energirådgivare 2017 är utsedda!
Läs mer

2017-11-28
Årets bästa Julmingel i Stockholm 6 dec
Läs mer

2017-11-14
Webbverktyg för energieffektiv renovering 30 nov
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

2017-03-28
Mer stöd till solceller
Läs mer

© 2011 All right reserved