2011-01-21

Energi_Insikt har nått Oskarshamn


Är vi ute i precis rätt tid eller är vi lite före?

De kollegor vi träffar på mötena vittnar nära nog samfällt om att de rönt mycket mera kundintresse det senaste året – även före vintern och prischockerna.

Att det tar tid att arbeta upp kundintresse är ju känt men ändå!
En isoleringsfirma berättade att en kund hade kommit och beställt ”Det här nya som de sprutar upp på vinden – lösull kallas det visst!”. Det kallades det även för 30 år sedan!

Men vi hör även från kollegor som arbetar med rådgivning till industrin om ett nyvaknat intresse bland små och medelstora företag vilket leder till att man i Västervik bygger upp nätverk av företag som vill börja på att åtgärda och att utbyta erfarenheter sinsemellan om vad som funkar bäst.

Och i Kalmar län skall man just till att satsa på enkla beteendeförändringar hos företagen.

Bra! Även en tusenmilaresa börjar med ett första steg och både EEF och FSE hjälper gärna till så här i början.
HN


Tillbaka

På gång i föreningen

2017-06-15
Hur nära noll blir Nära noll? 21 juni seminarium
Läs mer

2017-05-23
Effektiv ventilation – seminarium 29 maj
Läs mer

2017-05-12
GrowSmarter på årsmötet i Årsta
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

2017-03-28
Mer stöd till solceller
Läs mer

2017-03-01
Checklista för småhusägare som energirenoverar
Läs mer

© 2011 All right reserved