2007-12-20

Klimat- och energirådgivning: Regeringen har lyssnat!

Vid vår kongress 2007 redovisades medlemmarnas synpunkter på den framtida energirådgivningen (se enkäten i pdf-format).

Bland synpunkterna fanns att omfattningen skulle vidgas så att det skulle bli ”Klimat- och Energirådgivning” samt att Rådgivningen skulle bli mera distinkt ifråga om åtgärder och även omfatta kommunens egna fastigheter.

Ibland påstås att en sådan utvidgning skulle vara konkurrensbegränsande, men våra medlemmar, bland dem många konsulter, ser att det snarare är tvärtom. Nämligen åtgärdsbefrämjande och ger jobb åt konsulter för projekteringsarbeten.

Nu meddelar regeringen att sådana förändringar i omfattning och befogenheter skall göras. (Se word-fil )
En följd av att FSE trycker på!
Ännu saknas några delar, som t.ex. transportsektorn som är en viktig del av klimatarbetet. Vi hade även velat se större krav på kommunerna som får bidraget. Men vi fortsätter att trycka på!

Medlemmar! Ni behövs om klimatmålen skall uppnås.

Lotta Bångens
Ordförande Föreningen Sveriges Energirådgivare

Länk till Energimyndigheten


Tillbaka

På gång i föreningen

2017-12-06
Årets energirådgivare 2017 är utsedda!
Läs mer

2017-11-28
Årets bästa Julmingel i Stockholm 6 dec
Läs mer

2017-11-14
Webbverktyg för energieffektiv renovering 30 nov
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

2017-03-28
Mer stöd till solceller
Läs mer

© 2011 All right reserved