2006-05-24

Energirådgivningens inriktning

Energirådgivningens kommunrepresentanter i Stockholms län har - precis som vi i föreningen - funderat över inriktningen på energirådgivningen. De anser att följande fyra priniper kan vara ett stöd vid rådgivningen:
1. Den bästa lösningen är den energi som inte används
2. Hur kan behovet (av ljus, luft, transporter mm) tillfredsställas så energieffektivt som möjligt?
3. Solenergi och förnybara energikällor bör användas framför fossil och nukleär energi.
4. Minska elberoendet och använd den högvärdiga energiformen el i första hand till sådana ändamål som endast eller bäst drivs av el (exergiperspektivet). Läs hela dokumentet i länken.


Tillbaka

På gång i föreningen

2017-12-06
Årets energirådgivare 2017 är utsedda!
Läs mer

2017-11-28
Årets bästa Julmingel i Stockholm 6 dec
Läs mer

2017-11-14
Webbverktyg för energieffektiv renovering 30 nov
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

2017-03-28
Mer stöd till solceller
Läs mer

© 2011 All right reserved